Български тълковен речник

Дума Описание
юрнек мн. юрнеци, (два) юрнека, м.
Диал. Мостра, образец. Взех юрнек за халище.