Български тълковен речник

Дума Описание
шишче мн. шишета. 1. Малък шиш, обикн. за печене на месо. 2 . Количество месо върху един такъв шиш.