Български тълковен речник

Дума Описание
шейх шейхът, шейха, мн. шейхове, м.1. Старейшина на арабско племе.2. Религиозен мюсюлмански водач.