Български тълковен речник

Дума Описание
членувам членуваш, несв.; в какво. Участвам в състава на организация, група като неин член. Членувам в партия.
членувам членуваш, несв.; какво. Спец. В граматиката — прибавям членна морфема към име. Членувам подлога с пълен член.