Български тълковен речник

Дума Описание
челен челна, челно, мн. челни, прил. 1. Който се отнася до чело. Челна кост. 2. Който е с лицевата част; фронтален. Челен удар. 3. Прен. Който е най-отпред, преден,пръв. Челен отред. Челни редици. // нареч. челно (във 2 знач.).