Български тълковен речник

Дума Описание
целомъдрие само ед. 1. Девственост. 2. Непорочност, чистота. 3. Строга нравственост, душевна чистота.