Български тълковен речник

Дума Описание
цар царят, царя, мн. царе, м. 1. Титла на монарх в България и Русия в миналото. 2. Владетел, който има такава титла. 3. Прен. Най-добър представител на определена група. Цар на животните е лъвът. 4. Прен.Човек, който най-добре владее някаква дейност; майстор. Цар на топката. Цар на комедията. 5. В шахмата — най-важната фигура, в защита на която се движат всички останали. • Бог високо, цар леко. Разг. За подчертаване на ситуации в които няма кой да помогне.