Български тълковен речник

Дума Описание
хоноруван хонорувана, хонорувано, мн. хонорувани, прил. Който е нает срещу хонорар. Хонорувани преподаватели.