Български тълковен речник

Дума Описание
характер мн. характери, (два) характера, м. 1. Съвкупност от отличителни черти от психиката на човек, които се проявяват в поведението му. Весел характер. Лош характер. Твърд характер. 2. Прен. Литературен герой, образ. Писателят рисува различни характери. 3. Само ед. Упоритост, последователност, твърда воля. Човек с характер. 4. Само ед. Отличителна черта, особеност, естество. Характер на спортно състезание. Спортът имаше агресивен характер. Какъв характер ще има срещата?