Български тълковен речник

Дума Описание
фолклористика само ед. Спец. Наука за фолклора.