Български тълковен речник

Дума Описание
филхармония мн. филхармонии, ж. 1. Музикално учреждение, което организира симфонични концерти и пропагандира музикалното изкуство. 2. Голям симфоничен оркестър. Софийска филхармония. // прил. филхармоничен, филхармонична, филхармонично, мн. филхармонични.