Български тълковен речник

Дума Описание
фехтовка само ед. Вид спорт — състезание между двама, използващи рапира, сабя, шпага и под.