Български тълковен речник

Дума Описание
упование само ед. Надежда. Имам упование, че ще стане точно така.