Български тълковен речник

Дума Описание
удължение мн. удължения, ср. Това, с което нещо се удължава.