Български тълковен речник

Дума Описание
удвоен удвоена, удвоено, мн. удвоени, прил. Който е два пъти по-голям, по-силен. Удвоени усилия.