Български тълковен речник

Дума Описание
угнивам угниваш, несв. и угния, св. За хранителни продукти, плодове и др. — омеквам, ферментирам, от което ставам годен за употреба. Мушмулите са вече угнили. Оборският тор трябва да угние. // същ. угниване, ср.