Български тълковен речник

Дума Описание
тросвам се тросваш се, несв. и тросна се, св. 1. Падам, строполявам се тежко. 2. Прен. На кого. Казвам нещо грубо, отговарям сърдито. Защо ми се тросна?