Български тълковен речник

Дума Описание
тотем мн. тотеми, (два) тотема, м. Животно (по-рядко растение), почитано в раннородовото общество като родоначалник на племето и издигано в култ.