Български тълковен речник

Дума Описание
термоядрен термоядрена, термоядрено, мн. термоядрени, прил. Който е в резултат от сблъсъка на атомни ядра от газова среда, нагорещени под висока температура. Термоядрена реакция. Термоядрен взрив.