Български тълковен речник

Дума Описание
темпо само ед. 1. Скорост при изпълнението на музикално произведение или на танц. Бързо темпо. 2. Темп. // прил. темпов, темпова, темпово, мн. темпови.