Български тълковен речник

Дума Описание
таратайка мн. таратайки, ж. Разг. Пренебр. Стара раздрънкана кола.