Български тълковен речник

Дума Описание
таван мн. тавани, (два) тавана, м. 1. Горна част на помещение. Резбован таван. 2. Специално помещение над жилищните стаи, под покрива. Скосен таван. // прил. тавански, таванска, таванско, мн. тавански. Таванска врата. Таванска стая.