Български тълковен речник

Дума Описание
съставям съставяш, несв. и съставя, св. 1. Какво. Образувам някаква цялост; сформирам, съединявам. Съставям изречение. Съставям сборник. 2. Образувам, представлявам. Тази сума съставя половината от доходите ми.