Български тълковен речник

Дума Описание
съседство само ед. Непосредствена близост по местоположение или по местоживеене. Двете къщи са в съседство.