Български тълковен речник

Дума Описание
стълбище мн. стълбища, ср. 1. Всички стълби в сграда, които са свързани в едно. Стълбище на блок. 2. Широка и голяма стълба (във 2 знач.). // прил. стълбищен, стълбищна, стълбищно, мн. стълбищни. Стълбищно осветление.