Български тълковен речник

Дума Описание
стръвен стръвна, стръвно, мн. стръвни, прил. 1. Жаден за кръв, месо; хищен. Стръвен звяр. 2. Прен. Изобщо ненаситен, алчен. Стръвен на злато.// нареч. стръвно.// същ. стръвност,стръвността, ж.