Български тълковен речник

Дума Описание
стремглав стремглава, стремглаво, мн. стремглави, прил. Който се осъществява с устрем, безразсъдно; стремителен, буен. Стремглаво нападение. // нареч. стремглаво.