Български тълковен речник

Дума Описание
стожер мн. стожери, (два) стожера, м. 1. Истор. Кол в средата на харман, за който се връзва животното (кон, вол и др.), за да обикаля около него при вършитба. 2. Прен. Това, на което може да се разчита; сигурна опора, крепител, стълб. Той е стожер на българистиката в Полша.