Български тълковен речник

Дума Описание
стихотворение мн. стихотворения, ср. Спец. Кратък лирически жанр, в който основното са образите и чувството, а не действието. Пиша стихотворения. // прил. стихотворен, стихотворна, стихотворно, мн. стихотворни. Стихотворна реч.