Български тълковен речник

Дума Описание
стипендиант мн. стипендианти, м. Човек, който получава стипендия.