Български тълковен речник

Дума Описание
спокоен спокойна, спокойно, мн. спокойни, прил. 1. Който е тих, мирен, безметежен, плавен, гладък. Спокойно море. Спокойно време. 2. Който е по природа кротък, разсъдлив, търпелив. Спокоен характер. Спокоен човек. 3. Който е безгрижен, несмущаван, необезпокояван. За работата си е спокойна. Спокоен за бъдещето си. 4. Който е равнодушен, сдържан, невъзмутим. Оставам спокоен при жестоката гледка. 5. Който изразява или съдържа кротост, смиреност, сигурност.