Български тълковен речник

Дума Описание
соча сочиш, мин. св. сочих и сочих. мин. прич. сочил и сочил, несв. 1. Какво/кого. Показвам, насочвам вниманието (с жест, с поглед). Соча къщата, която търси. Не сочи с пръст хората! 2. Какво/кого. Определям, посочвам, установявам. Соча трудностите в работата. Соча успехите. Соча най-добрите. 3. Насочвам, направлявам, упътвам. 4. Обърнат съм в определена посока, насочен съм. Стрелката сочи на запад. • Соча с пръст (някого). 1. Уважавам, почитам някого и го давам за пример. 2. Обвинявам, укорявам някого.