Български тълковен речник

Дума Описание
сменяем сменяема, сменяемо, мн. сменяеми, прил. За машинна част, детайл - който може да се сменя, да се заменя с нов.