Български тълковен речник

Дума Описание
сбърча сбърчиш, мин. св. сбърчих, мин. прич. сбърчил, св. — вж. сбърчвам.