Български тълковен речник

Дума Описание
ръст ръстът, ръста, мн. ръстове, (два) ръста, м. 1. Височина на живо същество; бой. Висок на ръст. 2. Големина на дреха; размер. Първи ръст. 3. Разг. Растене, нарастване. Ръст на производство.