Български тълковен речник

Дума Описание
ръководство мн. ръководства, ср. 1. Само ед. Ръководене. Ръководство на дипломна работа. 2. Орган, колектив, който ръководи. Ръководство на училище.