Български тълковен речник

Дума Описание
рожден рождена, рождено, мн. рождени, прил. Който е свързан с раждане, с рождение. Рожден ден. Рожден баща.