Български тълковен речник

Дума Описание
реституция само ед. Възстановяване на права върху насилствено отнета собственост.