Български тълковен речник

Дума Описание
райбер мн. райбери, (два) райбера, м. Огънато приспособление за залостване, затваряне на врати, на прозорци и др.