Български тълковен речник

Дума Описание
разхлопан разхлопана, разхлопано, мн. разхлопани, прил. Раздрънкан, разнебитен, повреден. Разхлопана каруца.