Български тълковен речник

Дума Описание
разтърся разтърсиш, мин. св. разтърсих, мин. прич. разтърсил, св. — вж. разтърсвам.