Български тълковен речник

Дума Описание
раздумам раздумаш, св. — вж. раздумвам.