Български тълковен речник

Дума Описание
разблъскам разблъскаш, св. — вж. разблъсквам.