Български тълковен речник

Дума Описание
пуздра само ед. Разг. Мършаво месо без тлъстина.