Български тълковен речник

Дума Описание
противница мн. противници, ж. Жена противник.