Български тълковен речник

Дума Описание
проплаквам проплакваш, несв. и проплача, св. 1. Плача периодично, с прекъсвания. Бебето проплаква в съня си. 2. Оплаквам се от нещо, обикн. с плач.