Български тълковен речник

Дума Описание
промишленик мн. промишленици, м. Човек, който се занимава с промишленост; индустриалец.