Български тълковен речник

Дума Описание
продуцент мн. продуценти, м. В киното — лице, което финансира филм.