Български тълковен речник

Дума Описание
продукт мн. продукти, (два) продукта, м. 1. Предмет, който е резултат от човешка дейност, труд. 2. Обикн. мн. Храна, хранителни стоки. Купувам продукти. 3. Прен. Следствие, резултат, плод.