Български тълковен речник

Дума Описание
проверител прооверителят, проверителя, мн. проверители, м. Човек, който проверява; контрольор.